e-mozi

பாசுர மடல் - நுழை வாயில்

பாசுர மடல்கள்

000. நாலாயிர திவ்விய பிரபந்தம் - முன்னுரை
001. ஆழ்வார்களின் அறிமுகம்
002. எல்லோரும் எல்லாமும் பெற வேண்டும்
003. பாயிரம் வாயிலாகத் தமிழ் மறுமலர்ச்சி
004. ஆழ்வார்கள் அனுபவித்த இறைமை
005. காரணன் நீ கற்றவை நீ கற்பவை நீ
006. விதையாக நற்றமிழை வித்திட்டாய்
007. சொல்லினில் சுருங்க நின் குணங்கள் சொல்ல யார் வல்லரே?
008. அதீத காதலும் பக்தி இலக்கியமும்
009. சாதிகள் இல்லையடி பாப்பா!

010. என் அமுதினைக் கண்ட கண்கள்
011. வேதம் தமிழ் செய்த மாறன்
012. இதத்தாய் இராமானுசன்!
013. பாசுர வரலாறும் தமிழ் வரலாறும்
014. பற்றுடை அடியவர்க்கு எளியவன்
015. திருமழிசை என்ற அதிசயம்
016. பை நாகப் பாயை சுருட்டிக் கொள்!
017. வைணவ பரிபாஷையும் பக்தி செய்தலும்
018. ஆழி மழைக் கண்ணா!
019. ஊமையின் கனவு

020. கண்ணனுக்கே ஆமது காமம்!
021. சின்னஞ்சிறு கிளியே!
022. செய்ய தாமரைக் கண்ணினாய்!
023. செற்றார்க்கு வெப்பம் கொடுக்கும் விமலா!
024. வாழ்வு நிலையே கண்ணம்மா!
025. வேங்கடவற்கு என்னை விதி
026. படைப்பிலக்கியமும் சுதந்திரமும்
027. சில்லென்று அழையேல்!
028. விண்ணீல மேலாப்பு!
029. நின்மலா! நெடியாய்!

030. எண்ணம் புகுந்து தித்திக்கும் அமுதே!
031. என் சரண் என் கண்ணன்
032. கலியும் கெடும் கண்டு கொண்மின்!
033. ஆற்று நீர்வழிப் படூஉம் புணை போல் ஆருயிர்!
034. இன்னுமோர் நூற்றாண்டு இரும்!!
035. கண்ணுக்கினிய கருமுகில் வண்ணன் நாமமே!!
036. கற்றினம் மேய்ந்த எந்தை கழனினை பணிமின் நீரே!
037. நீராய் அலைந்து கரையன
038. அன்பு நிறைய உடையவர்கள் மேலோர்!
039. செத்ததன் வயிற்றில் சின்னது பிறந்தால்?
040. காற்று வெளியிடைக் கண்ணம்மா!

041. காதல்(பக்தி)? களவு? கற்பு
042. கல்யாணக் கனவுகள்
043. அறிவின் பயனே! அரிஏறே!!
044. கனவிடை தோய்தல்
045. பேயனாய் ஒழிந்தேன் எம்பிரானுக்கே!
046.பாவை நோன்பு
047. சங்கத்தார்க்கு ஓர் அகவல்
048. உறவில் உறையும் இறைவன்
049. குறை ஒன்றும் இல்லாத கோவிந்தா!
050. உண்ணு நீர் வேட்டேன் என்று வந்தார்!

051. தமிழ் நயமும் மெய்ப்பொருளும்
052. உறங்குவது போலும் சாக்காடு
053. ஆலிலை மேல் ஒரு பாலகன்
054. சிங்கப் பெருமாள் கதை
055. அவதாரங்களை அணுகுவது எப்படி?
056. உச்சிமீது வானிடிந்து வீழுகின்ற போதிலும்!
057. மணவாள மாமுனியின் கனவு
058. காதல் விளைவித்த காரமர்மேனி !!
059. வானம் வசப்படும்!!
060. அவள் தந்த பார்வை!

061. உளகளவும் யானும் உளன்!
062. பெருமாள்
063. வணங்கும் துறைகள் பல பல ஆக்கி..
064. வாலைக்குமரியும் வண்ண நிலவனும்
065. மானிடரைப் பாடாது மாதவனை ஏத்துதல்
066. ஆண்டாளும் அக்கம்மா தேவியும்
067. தமிழன் என்றொரு இனம் உண்டு தனியே அவர்க்கொரு குணம் உண்டு
068. நரகும் சொர்க்கமும்
069. பகவத் கீதையும் ஆழ்வார்களும்
070. முல்லை திரிந்து பாலையாகுதல் போல

071. அடியார் தம்மடி யார்அடி யோங்களே!!
072. பட்டினம் காப்பென்று வந்த சொல்!
073. வள்ளுவமும் வைணவமும் (பகுதி ஒன்று)
074. வள்ளுவமும் வைணவமும் (பகுதி இரண்டு)
075. வறுமையும் புலமையும்
076. கலி நீக்கம் - நிழல் வெளியும் நிஜவெளியும்
077. வாழ்வின் துயரை எதிர் கொள்வது எப்படி?
078. மாறன் திருவுள்ளமும் பொய்த்துப்போன புரட்சிகளும்
079. மயக்கும் மாலைப் பொழுதே நீ போ! போ
080. புலி புலி எனும் பூசல் தோன்ற!

081. அறிவு அழிந்து மறந்து பிழைக்க ஒண்ணாதபடி!
082. பெண்மை அம்பூ இது!
083: யார் துணை கொண்டு வாழ்கிறது இவ்வுலகம்?
084. அவ்வருள் அல்லன அருளும் அல்ல!
085. கண்ணன் கள்வன்
086. கண்ணனிற் கொடியது அவன் குழலோசை!
087. மாலையும் வந்தது மாயன் வாரான்!
088. ஏறுடைப் பெருநிரை கண்ட முல்லைத் தமிழ்வளம்!
089. மீட்பர் வருவாரோ?
090. அண்டம் மோழை எழ!

091. பிரபஞ்ச ஆக்கமும் பூமியைக் காத்தலும்!
092. ஊழிக்கூத்தும் மீண்டும் பிறப்பும்
093. உலகின் தோற்றமும் மழையுயிர் காத்தலும்
094. மேவி கற்பாருக்கான மாமருந்து
095. அவதாரங்களும் கூர்தலியக் கோட்பாடும் (1)
096. அவதாரங்களும் கூர்தலியக் கோட்பாடும் (2)
097. அவதாரங்களும் கூர்தலியக் கோட்பாடும் (3)
098. மச்சாவதாரமும் கருங்கடல் பெருக்கும்
099. மானமிலாப் பன்றியாம் வாழ்வு !!
100. பிணக்குறும் சமயங்களும் அருங்கலைப் பொருட்களும்

101. கானல்
102. கனவில் கண்டேன் கண்ணபெருமானை!
103. தாய் நாடும் கன்றே போல்
104. கொன்றை அலங்கல் மார்வன் யார் ?
105. உயர்வற உயர்நலம் உடையவன்
106. கோதை எனும் குலவிளக்கு!
107. மழைக் கண்ணா! மாலே! மணிவண்ணா!
108. ஊழி முதல்வன் உருவம் போல் மெய் கருத்து.

எதிரொலி : பாசுர மடல் பின்னூட்டங்கள் (தமிழ்.வலை)

2 பின்னூட்டங்கள்:

  david santos

Sunday, June 29, 2008

I loved this post and this blog.
Happy day

  (^oo^) bad girl (^oo^)

Sunday, August 10, 2008

So good......